Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meest voorkomende oorzaak is het vernauwde bekken, d. w. z. een bekken, waarvan een of meer afmetingen min of meer verkort zijn. Zijn beteekenis voor de geboorte-

functiën bestaat daaruit, dat de doorgang van het hoofd door het bekken zeer bezwaarlijk wordt, zelfs geheel onmogelijk worden kan. Het laatste is het geval bij zulke bekkens, welker rechte afmeting minder dan 6 c. M. bedraagt, daar door zulk eene nauwe | ruimte het hoofd niet passeeren kan. Bedraagt de afmeting 6—9 c. M., dan is de geboorte wel is waar mogelijk, doch met groote moeilijkheid. Vooral voor het kind bestaat gevaar, omdat de bevalling zeer lang duurt en het kind intusschen stikken kan. Bij bek-

rv-^/iio van y xx v*. i.»x. iMg" 656

wijkt de bevalling slechts door Rachitisch plat bekken in den hoogsten graad, een langzamer verloop van den Afmeting a b bedraagt 2,5 c. M.

. r (Naar Runge.)

normalen vorm at.

De hoofdoorzaak van het ontstaan der verschillende vormen van het vernauwde bekken is de rachitis (Engelsche ziekte), want de in de prille jeugd ontstaande rachitische verbuigingen der beenderen gaan na verloop van tijd ook op het bekken over. Andere oorzaken zijn de been-

derverweeking (Osteomalacie), gevolgen van heupgewrichtsziekten en aangeboren vervormingen.

De afbeeldingen der belangrijkste vormen van vernauwde bekkens geven een aanschouwelijk beeld van deze verhoudingen.

De herkenning van een vernauwd bekken is alleen door de bekken-

Fig. 657.

In hoogen graad vernauwd bekken ten gevolge van beenderverweeking. (Naar Ruuge.)

meting mogelijk. Bij elke eerste zwangerschap moet

Sluiten