Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ligging verbeterd worden, d. w. z. de dwarsligging in eene lengteligging worden veranderd. Tot dit doel wordt het kind gekeerd, waarbij het lichaam zoo gedraaid wordt, dat inplaats van den schoudei het hoofd of een voet het voorste ligt (zie „verloskundige operaties")

Fig. li(50. Dwarsligging. Fig. 661. Verzuimde dwarsligging.

Dan heeft de geboorte gewoonlijk zonüer ongevauen voor mucuw en kind plaats. Wordt het juiste moment om in te grijpen echter verzuimd, wat daaraan is te bemerken, dat de voorliggende schouder niet meer bewogen kan worden, dan blijft niets anders over dan het kind in stukken te verkleinen, ten einde de moeder te redden. De anders ontwijfelbare scheuring der baarmoeder is eene gebeurtenis, die tot inwendige verbloeding leidt, wanneer niet direct de buikholte wordt open gemaakt en de scheur kan genaaid worden.

Iedere vroedvrouw is verplicht bij dwarsligging een dokter te roepen, om al deze gevaren te voorkomen.

O

De verloskundige operaties.

Onder „verloskundige operaties" verstaat men niet, zooals vele leeken denken, operaties in chirurgischen zin, doch een aantal maatregelen, die ten doel hebben afwijkingen van het normale verloop der geboorte te verhelpen. Het zijn over 't algemeen onbloedige hulpverleeningen, ofschoon ook somtijds chirurgisch ingrijpen (keizersnede) noodzakelijk is.

De twee onmisbare voorwaarden om de verloskundige operaties

Sluiten