Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen voor de latere gevolgen, docli ook met het oog.op het verloop van het kraambed. Door een veronachtzaamde bilnaad-inscheuring kan onder omstandigheden namelijk eene zware infectie ontstaan, d. w. z. er komt kraamvrouwenkoorts uit voort.

Wordt een bilnaad-inscheuring, die meer dan een derde van den bilnaad beslaat, niet genaaid, dan ontwikkelen zich in den loop der

Fig. 671.

Volkomen bilnaad-inscheuring. d plaats van den verdwenen bilnaad. m endeldarm, j scheede. ^baarmoeder.

Fig. 672.

Herstelling van den bilnaad. d nieuwgevormde bilnaad, s scheede. g baarmoeder.

tijden zeer ongunstige veranderingen. De scheede, waarvan de bilnaad het voornaamste steunpunt vormt, verliest deze en wil uitzakken. Op deze wijze wordt het uitzakken mogelijk gemaakt. Eene volkomen bilnaad-inscheuring is natuurlijk nog veel ingrijpender, daar deze ook den anus inscheurt en daardoor de afsluiting van den endeldarm vernielt.# Vrouwen met eene zoodanige bil'"4Ë naad-inscheuring zijn niet in staat dun¬

nen stoelgang en winden tegen te houden en komen daardoor in

eene ondragelijke positie. Vaif dit lijden helpt de zoogenaamde

bilnaad-hervorming af, eene operatie, die door eene zeer vernuftige naaiing der aanwezige weeke deelen

Fig. 673. Bescherming van den bilnaad bij de geboorte.

een nieuwen

Sluiten