Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kind.

hebben in de vorige hoofdstukken over zwangerschap (M ■ en geboorte de ontwikkeling van het kind vanaf het ei ■ tot aan de menschelijke vorming leeren kennen en het tot mjlfl aan zijn komst op de wereld vergezeld. Deze intrede in het teven heeft echter niet altijd ongestoord plaats, daar vele kinderen schijndood ter wereld komen en het dikwijls urenlang duurt om ze in het leven terug te brengen.

<s>

De schijndood van het pasgeboren kind. (Asphyxie)

wordt door verstikking veroorzaakt, tevoorschijngeroepen door gebrekkigen luchttoevoer tusschen moeder en kind, welke door te lange duur der geboorte, door het te vroege vrijmaken van de nageboorte, alsmede door den druk op de navelstreng wordt veroorzaakt.

Aan het uiterlijk van het kind, dat er blauwrood of bleek uitziet, kan men zien hoever de schijndood gevorderd is. Men spreekt derhalve van een blauwen en een bleeken schijndood, welke laatste flen vergevorderdsten graad aantoont. De blauwroode kinderen zien tr eenigszins opgeblazen uit en hebben trots hunne diepe bewusteloosheid toch een zekere stevigheid der ledematen; ook is in de navelstreng meestal de polsslag voelbaar. De bleeke kinderen daarentegen zijn volkomen slap en week, de onderkaak hangt naar beneden, de mond staat )pen, de ledematen vertoonen geen spoor van stevigheid en de pols'lag der navelstreng is in 't geheel niet of slechts gering voelbaar.

Kinderen, die in den toestand van den blauwen schijndood verceeren, kunnen, zooals het gelukkig dikwijls voorkomt, weder bijkomen, ,er\\ijl de bleeke schijndood op weinige uitzonderingen na dén dood tengevolge heeft. In beide gevallen moet direct een doelmatige be-

De dokter in huis _Q

Sluiten