Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind nog een eigenaardige vetbedekking, het zoogenaamde huidsmeer, dat vast aan de huid kleeft en er in het water niet afgaat. In dit geval wrijft men het kind met olijfolie af, doch mag daarbij niet de geringste drukking op de ongemeen zachte en teere huid worden uitgeoefend. Evenmin mag men een pasgeboren kind met zeep wasschen.

Gezicht en oogen mogen met het badwater niet in aanraking komen, maar worden afzonderlijk gereinigd. Dit is een voorzorgsmaatregel ter voorkoming eener oogziekte, omdat de geboorteslijm niet zelden infectiekiemen bevat, die voor de oogen zeer gevaarlijk kunnen zijn. Bij vrouweui met slijmerige of etterige loozing, die gewoonlijk door Gonorrhoe "(druiper) ontstaat, is dit gevaar dubbel zoo groot, daar de door druiper ontstane oogontstekingen het volkomen verlies van het gezicht tengevolge kunnen hebben.

Ter voorkoming daarvan worden in zulke gevallen — in klinieken zelfs in alle gevallen — de oogen van den pasgeborene aan eene behandeling onderworpen, welke sinds hare invoering tallooze kinderen voor zwaar ooglijden en blindheid heeft behoed. Er wordt namelijk in elk oog door middel van een glasbuisje een droppel oplossing van helschen steen gespoten, waardoor de kwaadaardige gonokokken, die den druiper veroorzaken, worden vernietigd, zonder dat het oog er zelf eenige schade bij ondervindt. In den laatsten tijd wordt de uitspoeling van het oog slechts met gekookt, kiemvrij water gedaan, waarmede hetzelfde resultaat wordt verkregen.

Na het bad wordt het kind met een goed verwarmde doek afgedroogd en zijne lichamelijke gesteldheid onderzocht, vooral of hier of daar eene misvorming aanwezig is. Voordat het dan gaat slapen ieder pasgeboren kind heeft veel behoefte aan slaap —- wordt de navel en de rest der navelstreng zorgvuldig verbonden, daar bij onvoldoende zorg dezer deelen zware infecties kunnen ontstaan. Dan wordt het kind in zijn eerste kleeding gestoken, dat uit hemd en jakje, alsmede een driepuntig tezamengeslagen luier voor het onderdeel van het lichaam bestaat, die bovendien nog door een grooten flanellen doek omhuld wordt. Daarmede is het eerste toilet voltooid en het kind kan nu slapen. Het linnengoed, zoowel als het bed, moet goed verwarmd zijn, daar het pasgeboren kind door al deze behandelingen beduidend afgekoeld is en toevoer van versche warmte noodig heeft.

Terwijl bij een voldragen kind de bedwarmte ruim voldoende is, moeten bij te vroeg geboren kinderen andere voorzorgsmaatregelen worden getroffen om hen genoeg warmte te verschaffen. Voor dit doel wordt de warmtekuip en de warmtekast gebruikt. De ■eerste is een kuip met dubbele wanden, die een ruimte tot opname van

Sluiten