Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water, waarbij het nog ieder oogenblik door de rechter hand onder steund kan worden. Men moet er op letten, dat het hoofd noch siij omhooggehouden mag worden, noch bij schuin opgeheven lichaan achterover mag vallen.

Gedurende den eersten tijd wordt het kind zonder zeep gewasschen alleen met een zachte doek, waarbij men iedere wrijving der teeder huid moet vermijden. Eerst later gebruikt men zachte zeep, om schilfe righeid en de bij zuigelingen veelvuldig voorkomende zeere hoofdei

te voorkomen. De rimpels in het vel mogen niet worden vergeten, daar zich zweet en vet ertusschen opeenhoopen en gemakkelijk eczeem verwekken. Het gezicht wordt steeds afzonderlijk gewasschen, zoowel met een-aparte daarvoor bestemde doek, als met ander en lauw water. Het verdient aanbeveling de oogen in de richting van den neus te reinigen en niet omgekeerd, daar in de ooghoeken dikwijls slijm en kleine onreinheden zijn, die zooveel mogelijk van het oog verwijderd moeten blijven. De tijd voor het baden is gewoonlijk 5—10 minuten.

Het afdrogen mag slechts met warme doeken geschieden, daat het kind anders licht kou

vat. Zoolang de rest der navelstreng nog aanwezig is, worden de daarom gewikkelde Watten, voor zoover zij niet nat zijn geworden, verwijderd en door versche droge watten vervangen. Men moet zorgvuldig vermijden aan de navelstreng te trekken, opdat deze er niet te vroegtijdig afgaat en het begin van eene dikwijls zeer gevaarlijke infectie worde. Is zij op natuurlijke wijze afgevallen, dan wordt de wond met salicylstrooipoeder en een prop watten bedekt. Daarover komt de navelband, die men het best nog eenige weken laat dragen.

Ma het afdrogen worden alle deeien van net iicnaam, aie eiKanciu raken en de huidplooien — billen, schaamdeelen, schouderholten er hals — goed gepoederd. Bij kinderen met bijzonder teere en gevoeligt

Fig. 688.

Hoe het kind bij het baden niet mag worden vastgehouden.

Sluiten