Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuttigst is de melk van koeien, die droog voeder krijgen. Ook tegen groen voeder is niets in te brengen, wanneer zeer waterrijke of totaal giftige weiden worden vermeden. Zeer schadelijk is het voeren met spoeling, kool en knollen. Daar de melk van een enkele koe dikwijls beduidende veranderingen in hare samenstelling vertoont, wordt algemeen aan de zoogenaamde gesteriliseerde melk de voorkeur gegeven, die van een groot aantal gelijkmatig gevoederde koeien verkregen wordt. De op groote schaal gedreven melkfabrieken bieden een bijna volkomen betrouwbare bron voor goede kindermelk en verdienen in het algemeen de voorkeur boven de kleine melkerijen.

Het grootste nadeel bij kunstmatige voeding bestaat in de onvermijdelijke verontreiniging der melk gedurende den langen tijd, die zij vanaf den uier der koe tot aan het voor het gebruik gereed zijn noodig heeft en in welken tijd er alle mogelijke ziektekiemen in kunnen geraken. Het gevaar, dat de melk tuberkelbacillen bevat, is bijzonder groot, daar ten eerste tuberculeuse koeien niet zeldzaam zijn en er ten tweede onder het stalpersoneel een-longlijder kan zijn, wiens speeksel tuberkelbacillen bevat.

Om deze reden mag de melk alleen gekookt worden gegeven. Evenzoo wordt het bij te voegen water gekookt, omdat slechts op deze wijze de zich in melk en water bevindende bacteriën onschadelijk worden gemaakt. Het eenvoudig koken der melk is echter geenszins voldoende, daar het 4—5 minuten duurt alvorens de daarin aanwezige kiemen gedood worden. ~Wie uit zuinigheid gedwongen is de melk in een steelpan te koken, moet bij het opkomen der melk de vlam laag draaien om overkoken te verhinderen, en dan voortdurend de melk roeren. Eerst na 5 minuten zijn dan alle schadelijke kiemen gedood.

De beste methode voor huishoudelijk gebruik is het koken der melk in een Soxhlet-apparaat, daar hierdoor op geschikte manier een kiemvrije melk wordt verkregen. Het bestaat uit een groote blikken pan, waarin de melk gekookt wordt, en een daarbij behoorend rek met 10 kleine flesschen van ca. 200 gram inhoud (z. afb.). Ieder fleschje

Fig. 689. Soxhlet-apparaat.

bevat een pinvormige gummiring en een blikken omhulsel om de lucht af te sluiten. Het apparaat wordt zoodanig gebruikt, dat de flesschen met verdunde en gesuikerde melk gevuld worden

Sluiten