Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het glas mag geen enkele oneffenheid of fouten hebben, omdat de reiniging daardoor onnoodig bemoeilijkt wordt. De hals der flesch mag niet te nauw zijn. De speen mag slechts van zwarte gummi zijn en moet

zeer zuiver gehouden worden. Tot dit doel I h wordt deze na het drinken telkens van-

Hoe ilesschen en speenen bewaard moeten worden.

buiten £n van binnen — waarbij men haar omkrult — uitgewasschen, minstens éénmaal per dag uitgekookt en tussehen schoone doeken of in een overdekt glas bewaard. Totaal af te raden zijn speenen, die aan een in de flesch uitloopende buis zijn verbonden (Fig. 696), eveneens de . zoogenaamde patentspeenen. De speen moet bij het bevestigen aan de flesch nooit bij de punt, maar steeds aan den rand worden aangevat. Hierbij moet op een slechte gewoonte gewezen worden, die veel-

vuldig voorKomt en aaarm bestaat, dat de moeder of de baker eerst aan den speen zuigt alvorens zij dezen aan het kind geeft, om te probeeren of alles in orde is. Een onverstandiger handelwijze is nauwelijks denkbaar, daar de mond van bacteriën wemelt, die op

kdeze manier direct op het kind worden overgedragen.

De flesch wordt het kind zoodanig in den mond gegeven, dat de speen

fig- 694- de tong beroert,

Hoe'flesschen en speenen door sloidige moeders en bakers waaron het kind dikwijls verkeerd bewaard worden. r

Sluiten