Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoonlijk krachtig begint te zuigen. Tevoren wordt de melk nog eens warm gemaakt. Een bekende maatregel om zich van de juiste temperatuur te overtuigen, bestaat **

daarin, dat men de flesch aan het gesloten oog houdt, waarbij zij koud noch warm mag aanvoelen.

Daar de kinderen, zooals bekend, bij de geringste onoplettendheid der verpleegster de flesch loslaten, welke zij meestal met hunne handen omklemmen, verdient het aanbeveling, om het wegvloeien der melk en bevochtigen van het bed te voorkomen, een houder voor de flesch te gebruiken. Het afgebeelde apparaat kan men overal aan be-

Fig. 696. Hygiënisch zuivere flesschen en speenen.

Fig. 696. Ongeschikte flesschen en speenen

vestigen en kan in iedere richting gebruikt worden.

Wat heeft het kind noodig om te groeien? Om het uut, dat het kind van het voedsel heeft, te kunnen vaststellen, gebruikt men een weegschaal, waardoor men niet alleen de hoeveelheid van iederen maaltijd, doch ook de toename aan gewicht van den zuigeling kan controleeren. Gewoonlijk weegt het pasgeboren kind 3000—3500 gram. Hiervoor dienen de volgende getallen als maatstaf, wanneer een kind de moederborst krijgt.

Het kind moet gemiddeld alle drie uren de borst gegeven worden. Dit is echter niet altijd in toepassing te brengen, daar sommige kinderen in den eersten tijd meer honger hebben dan anderen. Beslissend voor den tijd tusschen twee pauzen is alleen de behoefte van het kind, dat in dit opzicht zorgvuldig moet worden nagegaan. In de eerste ander¬

halve week krj nachts de bors

jgt het kind ook s t, doch daarna moet het aan een pauze van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens gewennen, opdat moeder en kind een ongestoorde nachtrust hebben.

Op den eersten 60*

Sluiten