Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de voeding door de moederborst af. lerwijl vrouwenmelk reecis in 2 tot 2% uur verteerd wordt, is dit met koemelk eerst in 3 tot 4 uren het geval. De gevoelige maag en darm van het kind moet derhalve voor overlading behoed worden, opdat de voor zuigelingen zoo gevaarlijke storingen der spijsvertering worden vermeden. Derhalve .mag in de eerste maand slechts een halve liter, in de tweede maand driekwart liter en in de derde maand een volle liter worden gedronken, natüurlijk met de reeds besproken verdunning. Ook de pauzen tusschen de enkele maaltijden moeten iets langer zijn dan bij borstkinderen, daar de vertering der koemelk langer duurt. Gemiddeld vervalt één maaltijd dagelijks in vergelijking met het voeden door de borst. Echter komen ook hier afwijkingen voor en moet veeleer de voeding streng volgens de behoefte van het kind worden geregeld.

Bij zorgvuldige handhaving der kunstmatige voeding, gepaard gaande met volstrekte reinheid der voorwerpen, die men daarbij gebruikt, groeien kinderen met de flesch veelal uitstekend en ontwikkelen zich tot gezonde en krachtige menschen. Wanneer men echter het resultaat der voeding met koemelk nagaat, dan is dat toch veel ongunstiger dan bij voeding door de borst. De kinderen groeien namelijk in de eerste maanden gemiddeld minder goed en hebben meer last van storingen in de spijsvertering. Het is ook een even bekend als te betreuren feit, dat het aantal sterfgevallen der zuigelingen een schrikbarende hoogte heeft bereikt, en dat verreweg de meeste slachtoffers met de flesch zijn grootgebracht.

In vele gevallen moet men reeds zeer vroeg de natuurlijke met de kunstmatige voeding vereenigen. Het komt niet zelden voor, dat een moeder, die gaarne zou willen zoogen, niet genoeg melk heeft om het kind te verzadigen. Of een vrouw is overdag door haren werkkring in beslag genomen en kan zich eerst na thuiskomst van haar werk aan het kind wijden. In zulke gevallen wordt minstens 3 of 4 maal de borst gegeven, térwijl de andere maaltijden uit koemelk bestaan. Doch zelfs bij deze beperking is het van groot nut voor het kind moedermelk te ontvangen.

Na het drinken moet het bevinden van het kind eveneens geregeld zijn. Na iederen maaltijd moet de mond van het kind zeer voorzichtig met een zuiver, in gekookt water gedoopt doekje worden afgeveegd, opdat geen melkresten achterblijven. Dan wordt het in bed gelegd, en wel op de zijde, opdat de eventueel wegloopende melk — het zoogenaamde zog — uit den mond loopt en niet in den strot geraakt.

Ten zeerste af te keuren zijn de dotten. Het is een waarlijk misdadige gewoonte om de kinderen deze van bacteriën wemelende en

Sluiten