Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezigheid van den uitgang van den endeldarm worden onderzocht, daar het ontbreken daarvan bijna zonder uitzondering den dood van het kind tengevolge heeft. Slechts in buitengewone gevallen blijven de kinderen door eene operatie tusschen darm en huid in het leven, doch de meeste kinderen gaan aan darmverstopping ten gronde.

Eene andere, bij kinderen niet zelden voorkomende oorzaak van den stilstand der ontlasting is het in elkaar kronkelen der darmen, waarbij zich het ééne deel van den darm in het andere kronkelt, op de wijze van een handschoenvinger (z. afb.). De voornaamste kenmerken dezer zware ziekte zijn: verstopping der ontlasting, braken en bloedafgang. Gewoonlijk komt de ziekte plotseling op, zonder voorteekenen, met hevige brakingen, verstopping der ontlasting en levendige uitroepen van pijn door het kind. Purgeermiddelen en lavementen blijven zonder gevolg en loopen weder weg en veelal vertoont zich reeds op den eersten dag bloedafgang uit den darm. Het lichaam zet op, wordt hard en gevoelig, zoodat zich alle teekenen van een darmverstopping voordoen.

Het verloop is in de meeste gevallen ongunstig, doch het komt ook voor, dat het weder vanzelf geneest. In ieder geval is directe geneeskundige hulp noodzakelijk, daar het levensgevaarlijke der ziekte snel moet worden tegengegaan.

Wanneer verstopping zich bij zuigelingen voordoet, moeten de kleine schepseltjes zeer daaronder lijden. Vele kinderen blijven zonder kunst¬

matige hulp dagenlang verstopt of pressen slechts met de grootste moeite harde ontlasting uit, die als ramm'elende steenen in den nachtpot vallen. Zeer dikwijls scheuren zij door hun hardheid het slijmvlies van den endeldarm, zoodat zij de bloedsporen daarvan vertoonen. De kleine kwetsuren zijn buitengewoon pijnlijk en verergeren het lijden nog meer, daar zij eene krampachtige samentrekking van den endeldarm bewerkstelligen, waardoor de ontlasting onmogelijk wordt.

Fig. 717. Ineenkronkeiing van den bovensten dikken darm in den ondersten.

(Naar Ziegler.)

i ingekronkeld darmeinde.

Sluiten