Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

val op zicnzeil en naar net uitDreiaen van nei eczeem, waaruij geneeskundige hulp noodzakelijk is.

In werkelijkheid bestaat zij in het regelen der voeding en het verwijderen der korstjes. Deze worden tevoren met olie bevochtigd en dan voorzichtig verwijderd, waarop de dan blootliggende huid met water en zeep wordt gereinigd, dan afgedroogd en met zalf wordt ingesmeerd. Er mag echter in geen geval zonder geneeskundig advies gehandeld worden.

De schilferblaasjes zijn een zeer besmettelijke ziekte, die in de eerste of tweede week na de geboorte voorkomt. Zonder dat stoornissen in de gezondheid bemerkbaar zijn, ontstaan op de huid doorschijnende blaasjes. Voornamelijk komen zij op den romp voor, minder op de ledematen, doch nooit op de vlakke hand en op de voetzolen. De inhoud wordt langzamerhand troebel, de blaasjes springen of verdrogen. In het eerste geval ontstaat een plat roofje, dat evenals de opgedroogde blaasjes afvalt en inplaats daarvan een nieuwe huid verschijnt.

De ziekte heeft bijna zonder uitzondering een goedaardig verloop. Alleen als de blaasjes buitengewoon groot en talrijk zijn, of als zij zich langen tijd achtereen vertoonen, worden zij voor de kinderen gevaarlijk.

Daar de ziekte buitengewoon besmettelijk is, moet er direct een dokter bijgehaald worden en door het apart houden van het kind iedere verspreiding worden voorkomen. Daar gewoonlijk gedurende de ziekte de verloskundige nog in huis verkeert, is het gevaar van het overbrengen op andere kinderen zeer groot en de strengste desinfectie der omgeving noodzakelijk.

De erfelijke syphilis. Het treurigst noodlot, dat een kind kan treffen, is het behept zijn met het syphilitische vergif nog voor de geboorte.

De ziekte komt bij zuigelingen in afwisselende vormen voor, waarvan de opvallendste de syphilistische schilferblaasjes (Pemphigus syphiliticus) is. Zij onderscheiden zich van de reeds besproken besmettelijke schilferblaasjes uiterlijk hoofdzakelijk daardoor, dat zij ook de handpalmen en voetzolen aantasten, wat de eersten nooit doen, voorts door groote weekheid der blazen en door een veel troebeleren, etterachtigen inhoud. Zulke kinderen komen gewoonlijk zeer ellendig ter wereld onder alle teekenen van zwakte, waaraan zij meestal ook te gronde gaan.

Een geheel ander beeld biedt een andere groep van met syphilis erfelijk belaste kinderen. In het begin geven zij den indruk van volkomen gezond te zijn en ontwikkelen zich schijnbaar geheel normaal. Na eenige

Sluiten