Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe snel een vakkundige en doelmatige behandeling met kwikzilver onder gunstige omstandigheden de genezing bevordert. Echter mag men met het verdwijnen der ziekteverschijnselen de kuur nog niet als gëeindigd beschouwen, daar meestal na eenigen tijd eene herhaling plaats heeft — integendeel is de verdere behandeling nog eenige weken lang noodzakelijk.

Behalve de beide eindresultaten der erfelijke syphilis: dood of genezing, bestaat er nog een derde, waarbij de kinderen wel is waar in het leven blijven, doch er later door syphilische beenderenvervormingen zware misvormingen of door oogziekte storingen in het gezichtsvermogen in hevigen graad met blindheid als resultaat, overhouden.

De Barlowsche ziekte. Voornamelijk op zeer jongen leeftijd komt eene ziekte voor, die gedeeltelijk op Rachitis (Engelsche ziekte), gedeeltelijk op scheurbuik wijst, welker oorzaak echter in eene bijzondere neiging tot bloedingen ligt.

In het begin der ziekte, die met duidelijk misnoegen der kinderen gepaard gaat, vertoont zich — het meest aan armen of beenen, minder op andere plaatsen -— een smartelijk gevoel, dat zich daardoor bemerkbaar maakt, dat het aanraken van die plaatsen hevig schreeuwen en uitroepen van pijn verwekt. Tegelijk bemerkt men, dat de kinderen zich er angstig voor hoeden het zeere lid te bewegen. Er komt dan spoedig eene opzwelling bij, en er is hierbij dan sprakevanbloedingen tusschen beenderen en beenvlies, waardoor de hevige pijn wordt verklaard. Daar de gezwellen aan de beenderen voorkomen, hield men ze vroeger voor rachitis en geloofde, dat het een afwijking der Engelsche ziekte was.

Op scheurbuik wijst steeds de sponsachtige ontsteking van het tandvleesch met neiging tot bloedingen. Vooral bij kinderen, die reeds tanden hebben, kunnen de tandvleeschveranderingen zeer erg worden en hevige pijn met verhindering van het tot zich nemen van voedsel veroorzaken. Koorts kan in 't geheel niet aanwezig zijn; komt zij toch voor, dan is zij meestal zeer gering.

Het kind is over het algemeen steeds niet in orde. De kinderen zijn bleek, verdrietig, slapen zeer onrustig en verliezen den eetlust. Gevaar is er echter gewoonlijk niet bij, ofschoon de ziekte maandenlang duren kan.

De oorzaak van de ziekte ligt waarschijnlijk in ondoelmatige voeding. De behandeling moet derhalve door voldoende verandering der levenswijze worden toegepast. De plaatselijke, veranderingen woiden volgens algemeene regelen behandeld.

De meest voorkomende ziekte bij kleine kinderen is de Rachitis of Engelsche ziekte. Zij wordt in de rubriek „Ziekten" uitvoerig besproken.

Sluiten