Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warm aankleeden, met blauwe beentjes rondloopen, die ijskoud zijn. Deze gedeeltelijke afkoeling bewerkt juist het tegendeel van dat, waarnaar het verharden streeft, namelijk het verzwakken der huidwerking en te sterke afkoeling van een groot gedeelte van het lichaam. Daarbij komt de neiging tot kouvatting op den darm en de blaas, die zoo gemakkelijk met het koud worden der beenen tezamengaat. Daarom weg met de halve kousen en vervanging door lange kousen, die volgens den tijd van het jaar meer of minder dicht geweven moeten zijn.

Bij kleine meisjes bestaat nog een tweede bedenking tegen korte kousjes, dat van veel gewicht is. Zonder twijfel kunnen de naakte deelen bij mannelijke personen zinnelijken wellust verwekken, die naar bevrediging streven. Ofschoon ook de kinderen, die zulke korte kousen dragen, bijna zonder uitzondering zeker beschut worden en nauwelijks aan onzedelijke aanvallen zijn blootgesteld, zoo kunnen toch andere,

minder DewaaKte Kinaeren aan den eenmaal opgewekten aandrang ten offer vallen. Ook om deze reden zijn de halve kousen af te keuren.

Een zeer doelmatige ondersteuning der verhardingsmethode zijn de luchtbaden. Zij zijn zeer eenvoudig te nemen, doordat men de kinderen dagelijks een poosje, slechts met een hemdje bekleed, in een kamer met open vensters of in een andere luchtige ruimte laat spelen. De lucht werkt krachtig op de huid in, die daardoor frisch en krachtig wordt.

Moeten kleine kinderen koud gebaad worden?

Zeer jonge kinderen mogen evenmin in koude voetbaden als in zee. Eveneens moeten koude douches worden vermeden. Op z'n vroegst op een

X' ig. I *V. -

Hoe men een kind nooit mag aanvatten. leeftijd van 5 jaren bestaat

Sluiten