Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over zal gaan". Gaan de kinderen reeds naar school, dan moet men ze er beslist afnemen en zoo lang thuis houden totdat ze weder hersteld zijn. In ieder geval moet aan het regelen der levenswijze de grootste zorg worden besteed. Veel verkeer in de buitenlucht, baden, wrijvingen met brandewijn, onthouding van vleesch, specerijen en prikkelbare dranken, daarvoor groenten, fruit en melk, veel slaap en het onthouden van geestelijke opwinding dat zijn de beste bondgenooten om het euvel te bestrijden.

levens heeft het stotteren zelf echter de behandeling van noode. De kinderen moeten leeren het ademen en de woordvorming te beheerschen. In den aanvang geraakt men tot dit doel door de kinderen woorden en zinnen voor te spreken, die zij langzaam en duidelijk moeten naspreken. Echter mag geen der beide partijen het geduld verliezen. Als déze eenvoudige methode niet voldoet, dan is de behandeling door een specialen dokter voor spraakgebreken noodzakelijk.

Het stamelen omvat een veel grooter gebied van spraakfouten dan het stotteren, want men duidt daarmede alle fouten aan die in het algemeen bij het spreken gemaakt worden, voor zoover de uitspraak hierbij in aanmerking komt. Hiertoe behoort het gebrekkige uitspreken van klinkers cn medeklinkers, het weglaten of verwisselen van klanken, het lispelen, het sissen en het door den neus spreken.

Bij al deze spraakgebreken is het aan te bevelen tijdig een specialiteit te raadplegen.

O

Aan welke houding in den slaap moet men de kinderen wennen?

De houding van het lichaam gedurende den slaap is van veel grooter gewicht dan in het algemeen wordt aangenomen. Het spreekwoord zegt wel is waar uit ervaring: „Zooals men het bed opmaakt, zoo slaapt

men", doch aan de letterlijke beteekenis daarvan wordt niet altijd genoeg acht geschonken, want een groot getal menschen, groot en klein, neemt in den slaap eene ongezonde houding aan.

Vooral kinderen

Kig. 73J. Ongezonde houding bij het slapen.

Sluiten