Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bed blijft. Deze maatregelen richten zich echter gewoonlijk naar de voorschriften van den dokter, daar er genoeg ziekten zijn, waarbij iedere

aanraking en aandoening van den zieke groote gevaren na zich kan sleepen.

Tot de ligging be-, hooren ook de toestellen om den zieke het eten en lezen mogelijk te fnaken, zonder dat hij zich behoeft te bewegen. De afbeeldingen (Fig. 754 en 755) toonen zeer practische tafeltjes, die voortreffelijk voor dit doel geschikt zijn en aan den zieke het grootste gemak bieden.

Vpfnlpaintr van het

lichaam in het ziekbed. Iedere zieke moet dagelijks regelmatig gewasschen en gekamd worden. Het is zeer verkeerd dit, uit vrees van den zieke overlast aan te doen, na te laten. Een schotel water, zeep en handdoek, die

Fig. 751. Leestafeltje.

steeds goed moet worden uitgewasschen, worden aan het bed gebracht, waarna de afzonderlijke lichaamsdeelen zorgvuldig gewasschen en direct daarna wordey afgedroogd. De handen moeten meermalen per dag gewasschen worden. Ook de schaamdeelen en de billen moet men niet vergeten te wasschen, doch neemt men hiervoor warm water en een prop watte, die na het gebruik wordt weggeworpen.

Het hoofd moet grondig gekamd worden. Bij gebrekkige verzorging van het haar wordt licht ongedierte verwekt, dat men later slechts met moeite

Fig. 755. Ziekentafel.

Fig. 7. 2. Windkussen.

Fig. 753. Waterkussen.

Sluiten