Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan verwijderen. Even nauwkeurige verzorging verlangt de mond. Behalve het regelmatig zuiveren der mondholten en het zorgvuldig

borstelen der tanden moet de mond eigenlijk nog meerdere malen per dag met een antiseptisch mondwater of een lichte oplossing van permangaanzure kali gespoeld worden. Daardoor vermijdt men niet alleen, dat restjes van spijzen achter blijven en dc Onaangename reuk uit d§n mond, doch het is ook het zekerste middel tegen puistjes, die zich zoo licht bij langere en afmattende ziekte ontwikkelen. Is er sprake van een zware zieke, die ( niet zelf den mond kan reinigen, dan moet de mond dagelijks meerdere malen met een schoon lapje, dat in gekookt of in antiseptisch water ge¬

doopt is, voorzichtig afgeveegd worden. Het lapje wordt om den wijsvinger gelegd, die nu de mondholten en slijmvlies alsmede de tanden zuivert.

De ontlastingen zoowel van de blaas, als van den darm moeten zorgvuldig worden nagegaan. In het algemeen plegen urine cn stoelgang bij ziekten aan hoeveelheid af te nemen, - - tenzij natuurlijk geen ziekte der urineorganen of van den endel-

uarm iuul yiooieie uiiuasuiiü \ oorKomt. .. „ , ,

° ° Fig. 759. Wmdkussen met bodem,

In de ziekenverpleging thuis komt het hetwelk als ondersteek gebruikt

echter niet zelden voor, dat dc werking 1,1:111 worclen

van blaas en endeldarm geheel wordt veronachtzaamd, wat bij zware

zieken 'zeer ernstige gevolgen kan hebben. Voor het geval de zieke

niet zelf verlangt af te gaan, moet hij in tusschenpoozen van circa

drie uren daartoe worden aangezet. Eveneens moet voor dagelijksche

ontlasting worden gezorgd, wanneer geen afwijkende geneeskundige

voorschriften voorhanden zijn.

Tot het opvangen der ontlasting dient de ondersteek, welks verschillende vormen de afbeeldingen 756 tot 76o*aantoonen. De platte toestellen verdienen de voorkeur boven die met hoogen rand, daar zij gemakkelijker onder te schuiven zijn en de gewoonlijk zeer gevoelige

Fig. 759. Windkussen met bodem, hetwelk als ondersteek gebruikt kan worden

Sluiten