Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 769. Verstelbare bedlessenaar.

Voor zoover zware zieken vaste spijzen mogen hebben, moeten (leze fijn gemaakt worden toegediend, opdat de zieke niet behoeft te

kauwen en de maag

geen brokken ontvangt, die zij niet kan verteeren.

De z i e k e n k o s t moet door den dokter worden voorgeschreven, daar eene ongeschikte voeding de slechtste gevolgen kan hebben. Juist de bloedverwanten van den zieke zondigen hiertegen het meest, daar zij uit louter medelijden en deelneming allerlei dingen mede¬

brengen en aanbieden, die wet is waar goed en smakelijk, doch voor zieken totaal ongeschikt zijn. Niet minder ondoelmatig is ook de verkeerde gewoonte om zieken, die geen eetlust, hebben, te trachten tot eten te bewegen. Het beste is om, voor zoover de dokter niet anders

heeft voorgeschreven, de gewone indeeling in enkele grootere maaltijden na te laten enbij kleine tusschenpoo-

zen den zieke iets te brengen.

Alen moet den zieke tevoren niet eerst vragen of hij wat wil eten, daar de gedachte daaraan dikwijls tegenzin doet ontstaan, terwijl eene smakelijk toebereide en uitziende spijze opwekkend en verlokkend werkt en met genoegen wordt

gebruikt. Fig. 770. Hoe men een zieke spijzigt.

Sluiten