Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 7 7i. ruitvormige kom.

Fig. 773. Lepel, ter voorkoming van morsen.

Van 7,eer veel gewicht is een zorgvuldig onderhoud van den

— o —

mond. Na iederen maaltijd moet de mond gespoeld worden of, als de

patiënt daartoe niet in staat is, worden uitgeveegd. Vooral aan.' de tong, die gewoonlijk met een dikke, grijsgele laag is bedekt, moet groote opmerkzaamheid worden geschonken. Deze laag is niet alleen oorzaak van den slechten reuk, die uit den mond van den zieke komt, doch hij verwekt ook een

walgelijke, slijmerige smaak, die ook het eten afkeerig maakt en dit^ in hooge mate bemoeilijkt. De tong moet derhalve meer malen per dag worden afgekrabd; wat men het beste met een stukje balein kan doen. Men maakt daar een soort boog van door de beide einden samen te vatten en strijkt daarmede tle tong van achteren naar voren af. Daarna wordt de mond met eenigszins gezuurd water azijn- of citroenwater — gespoeld en uitgeveegd. Mpf Hp7p zper eenvoudige methode ver¬

wijdert men den onaangenamen reuk en smaak en wekt tegelijkertijd den eetlust op.

Koortsachtige ziekten. Behalve de algemeene eischen der zieken-

verpleging zijn bij koortsige zieKen nog ecu groot aantal maatregelen noodzakelijk, welker uitvoering mén goed begrijpen moet.

Men onderscheidt drie stadiën van koorts, die meer-of minder snel op elkaar volgen. Het eerste stadium: behalve algeheele onbehaaglijkheid met groote matheid, een heet hoofd, en niettemin een koud gevoel, dat met tandenklapperen gepaard en tot koude rillingen

kan overgaan. Tweede stadium: het kouweiijK gevoei heeft plaats gemaakt voor brandende hitte, de huid is rood en droog, de algemeene toestand zeer slecht met hevigen dorot, onrustigen slaap, pijn in de ledematen en in het hoofd en een loodzware matheid. Derde stadium: Afnemen der hitte, het uitbreken van zweet, een gevoel van verlichting en terugkeerende opfrissching, het intreden van een rustigen

Fig. 77fi. .gn verkwikkenden slaap. -

Kcwki Naar deze drie stadiën richt zich de ziekenverpleging.

Fig. 774. Bedwarmer.

Fig. 775. Ijszak, lecli

Fig. 772. Tuilvormige kom.

Sluiten