Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij pijnlijke halsontstekingen gaat men op dezelfde wijze te werk. Voor inwendig gebruik mag echter slechts het in apotheken verkrijgbare kristalijs, dat uit kiemvrij water wordt vervaardigd, gebruikt worden, terwijl voor afkoelingen het gewone ijs voldoende is.

Het klein maken van het ijs geschiedt zoodanig, dat men het stuk ijs met een grove doek (het best met een nieuwe vaatdoek) omwikkelt en het dan met een houten stamper doorslaat, waarbij het rondspatten van ijssplinters wordt vermeden. Als men ijspillen wil maken, dan boort men een breinaald in den rand van het stuk ijs en breekt kleine stukken ervan af.

<s>

De gewichtigste hulpmiddelen bij de ziekenverpleging.

Een groot aantal maatregelen en handgrepen vereischen een bepaalde wijze van uitvoering, die vele leken niet gemakkelijk voorkomt, zelfs dikwijls niet bekend is, en derhalve nader moet worden omschreven.

Voor een lavement wordt heden slechts nog een irrigator gebruikt — de vroeger algemeen in gebruik zijnde klysteerspuit is geheel verouderd. Voor kinderen zijn meestal ballonspuiten voldoende. Bij het inspuiten ligt de zieke op de linkerzijde met gebogen rechter dijbeen. De irrigator mag zich slechts op geringe hoogte bevinden, opdat het water langzaam en zonder druk in den darm loopt. Voordat de canule, welke steeds goed geolied moet zijn, wordt ingestoken, verwijdert men de lucht eruit door het aftappen van een weinig water, schuift de canule voorzichtig ongeveer 8 c. M. in den darm, en zet dan den kraan open.

Hoe langzamer het water erin loopt, destemeer kan de darm opnemen. Treedt direct stoelaandrang in, dan houdt men op — anders kan men er % liter en meer in laten loopen —, trekt de canule eruit en wacht de gevolgen af.

Niet zelden loopt het water direct na het ingieten weder uit den darm weg — eene gebeurtenis, die door angstige personen als een bijzonder ongunstig teeken wordt opgevat, daar zij daarin eene groote zwakte van den darm zien. Deze opvatting is verkeerd en totaal ongegrond. De oorzaak ligt eenvoudig

n1 KAK, Uiuotaauignciu, uctL UC CllUCiUciriil ZOO ri5- 4öi*

met faeces beladen is, dat het water geen

66*

Sluiten