Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doortocht vindt en weder terug moet loopen. In zulke gevallen probeert men de canule zoo dicht mogelijk langs den darmwand in te schuiven. Blijft ook dan het gevolg uit, dan moet de geoliede vinger, welks nagel kort afgeknipt moet zijn, worden ingestoken om de faeces eruit te halen.

Het zetten van lavementen heeft verschillende doeleinden: ontlasting, kunstmatige verstopping, inbrengen van medicamenten en voeding. De afvoerende lavementen komen het meest voor en worden gewoonlijk met lauw water gezet. Bijvoeging van azijn, keukenzout, fijne zeep of olie heeft een snellere werking, doch veroorzaakt licht eene prikkeling, en moet derhalve niet naar eigen goedvinden, doch slechts op geneeskundig advies worden aangewend. In het algemeen moet voor het zetten van lavementen uit gewoonte

O

worden gewaarschuwd, daar zij den darm ten slotte verslappen en een chronischen prikkelbaren toestand verwekken.

Het sterkst werkt een glycerinelavement op den darm. Men neemt daarvoor 2—3 gram gezuiverde glycerine, die door een kleine spuit (stempelspuit) in den darm wordt gespoten. Dit werkt buitengewoon snel en hevig en moet derhalve slechts in bijzondere gevallen worden toegepast. (Op dezelfde wijze werken ook de glycerinspeenen.)

Het zachtste afvoerlavement is het olielavement. Men neemt daartoe een kopje zuivere olijf- of lijnolie, waardoor tegelijkertijd ook het zacht worden van de harde faeces wordt bevorderd. De ontlasting komt dan meestal eenigen tijd daarna.

Stoppende lavementen worden slechts op geneeskundig advies gezet. Men neemt dan 2 eetlepels stijfsel, die met 4 eetlepels heet water worden aangemaakt, op lichaamstemperatuur worden afgekoeld en langzaam, onder geringen druk, zoo diep mogelijk in den darm worden gespoten. Deze stijfsellavementen zijn gewoonlijk zeer. werkzaam.

Medicijnlavementen worden voor de verschillendste doeleinden gezet, het meest echter ter kalmeering van opgewondenheid en krampen met chloralhydrat, alsmede ter verhindering van te sterke slijmafscheiding bij catarrhale toestanden van den darm. Ook het branden van gezwellen kan op deze manier gedaan worden.

Voedingslavementen worden bij zieken aangewend, die door de maag geen voedsel tot zich kunnen nemen, en die daardoor bedenkelijk achteruitgaan. De samenstelling hangt van het geneeskundig voorschrift voor ieder geval op zichzelf af. De grondstoffen zijn water, melk, bouillon, roode wijn, zout, eieren. De voedingslavementen worden cWhfs in kleine hoeveelheden meermalen daags toegepast, doch moet

Sluiten