Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een afvoerend lavement daaraan voorafgaan, opdat zij zooveel mogelijk volkomen door den darm worden opgezogen.

Eene bijzondere beteekenis hebben de zoogenaamde diepe darminspuitingen, die door een zeer lange buigzame buis, die diep in den darm wordt gestoken, gedaan worden. Men bedient zich daarmede o. a. veel ter inspuiting van olie, welks verspreiding over de geheele oppervlakte van het darmslijmvlies bij chronische verstopping en bij het lijden aan galsteen een voortreffelijk middel is.

De scheedespoeling. Het uitspoelen der scheede behoort wel is waar ook tot de ziekenverpleging, doch is nog meer een hygiënische eisch. Vrouwen, die geslachtsomgang hebben, moeten dagelijks de scheede spoelen. De bewering, dat het slijmvlies daardoor week wordt en er onder lijdt, is ongegrond. Ten eerste kan het slijmvlies der geslachtsorganen zeer veel weerstand bieden, hetgeen bij iedere geboorte kan .worden waargenomen, en ten tweede toont het mondslijmvlies, dat spoelingen niet alleen onschadelijk, doch zeer nuttig zijn.

De apparaten^ tot het spoelen der scheede zijn in den loop der jaren zeer menigvuldig geworden, het meest wordt echter nog steeds de irrigator als oudste spoelapparaat gebruikt. Wij geven in de afbeeldingen 785 791 de gebruikelijkste apparaten aan, welker behandeling ongeveer alle gelijk is. Slechts het als „Lady's friend" (damesvriend) aangeduide apparaat berust op een bijzonder principe. Het is een peervormige gummiballon, die met het bovenste trapsgewijze gevormde gedeelte in de scheede wordt gestoken, geen slang noodig heeft en met water wordt gevuld. Door het samendrukken der peer wordt het water in de scheede gespoten, loopt echter niet weg, doch wordt door den ballon weder opgezogen. Het voordeel van dit apparaat is zijne gemakke-

1: u J_I • . 11 ö

njKe Denanaenng, doch men kan er geen toereikende spoeling mede doen. Bovendien is meermalige spoeling met hetzelfde water zeer ondoelmatig. j Zeer practisch is het jf uit ballon en twee slangen | bestaande apparaat, dat ® met iedere gewenschte hoeveelheid water gebruikt kan worden, eigenliik nop-

Drartisrher dan Hp irn' . Fig. 785. Fig. 786. Glazen irrigator met

Metalen irrigator. meter in het metalen omhulsel.

Sluiten