Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 7» 4. Apparaatvoor de oogdouche.

Fig. 795. Oogdruppelaar.

geschreven hoeveelheid heeft opgezogen en druppelt deze dan in de 'binnenste ooghoeken van den op den rug liggenden zieke (Fig. 796).

Men kan ook zoodanig mdruppelen, dat

men het onderste ooglid van den zitten-

den zieke iets naar onderen trekt en de

vloeistof daar indruppelt. Gedurende

eenige minuten laat men het middel rustig uitwerken, niettegenstaande het

gewoonlijk tamelijk hevig brandt. Zoo noodig moet men een kouden omslag maken.

De neusdouche. Hiervoor komen dezelfde voorschriften in aanmerking als voor de oögdouche, d. w. z. zij mag slechts op geneeskundig voorschrift en onder geringen druk plaats vinden. Zij wordt bij catarrhen en gezwellen toegepast, waartoe verschillende door den dokter voorgeschreven vloeistoffen worrior, nphniiU-f- Hit- het proot getal der

S *• " "• O O

daartoe vervaardigde apparaten zijn in Fig. 797 en 798 er twee aangegeven.

Ingietingen in het oor. Tot het ingieten eener vloeistof in den gehoorgang bedient men zich van een theelepel of van een oorspuit. Voor kleine hoeveelheden vloeistof wordt de eerste het meest gebruikt. De zieke legt zich op de zijde, het hoofd zoo recht mogelijk, de verpleegster trekt met de linker hand de oorschelp naar boven en naar buiten en

1 1 . i i l_

aruppeiL met ue ietnter den inhoud van den lepel in den gehoorgang. Voor grootere hoeveelheden is de oorspuit practischer (Fig. 800). Men moet bij ingietingen in het oor er steeds aan denken, dat de vloeistof noch te koud noch te heet is, opdat het trommelvlies geen ge-

Fig. 796. Indruppeling in het oog. \ aar oop . ei ran

Sluiten