Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter is het een trechter met zijne wijde opening boven de pan te houden en den steel van den trechter in den mond te nemen.

Ha* Irnnf

-*v» ~vr

glas. Het doel van het zetten van koppen is het ontlasten van

diep liggende organen van eene bloedovervulling, die naar de

i : j

11U1U liiUCL

worden af-

Fig. 803. Het verwarmen van bet kopglas.

Fig. 804. Opgezet kopglas.

Fig. 802. Geïmproviseerde inhalatie.

geleid. Deze taak vervult het kopglas, welke zoowel droog als bloedig kan zijn.

Het droge kopglas is een kleine glazen beker met een eenigszins dikken rand. Om hem te kunnen onzetten. wordt hii tevoren boven een vlam

warm gemaakt en dan snel op de huid gedrukt. Door de verwarming is het binnenste van den beker eene ruimte met verdunde lucht geworden, waarin de huid zich opzet (z. Fig. 804). Het kopglas kleeft geheel vast en trekt het bloed in de huid, die op deze plaatsen zeer rood wordt. Gewoonlijk zet men een groot aantal van zulke kopglazen, al naar den aard van de bloedovervulling en de uitbreiding der zieke plaatsen.

De bloedige kopglazen worden nog maar zelden toegepast. Zij worden met een instrument, den zoogenaamden snepper uitgevoerd, die uit een metalen plaat met talrijke kleine openingen bestaat, waaruit door drukking op een veer zeer kleine mesjes springen, die sneden in de huid maken. De sneden laten steeds litteekens achter.

Inpakkingen.

De inpakkingen of Priessnitz'sche omslagen spelen in de behande ling en verpleging van zieken eene zoo gewichtige rol, dat ieder daar mede vertrouwd moet zijn. Daaraan hapert het echter zeer dikwijls want betrekkelijk weinigen verstaan eene inpakking volgens de regeler c\pr Viirist fe rlneri

Sluiten