Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inpakkingen worden als war mteonttrekkings - of als warmt etoevoer-middel aangewend. Deze worden met vrij koud water ge¬

daan en werken al naar den duur afkoelend of verwarmend. Zij kunnen in den verschillendsten omvang worden aangewend : als geheele inpakking, als driekwartinpakking, als ge¬

deeltelijke inpakking — kortom, in alle mogelijke vormen. Het tot inpakken benoodigde materiaal bestaat uit een linnen- of katoenen doek en een wollen stof, hetzij een wollen deken of een stuk flanel.

De inpakking geschiedt nu zoodanig, dat de linnen- of katoenen doek — zeer practisch daarvoor is ook ruwe zijde — in koel (niet koud) water wordt gedoopt, goed uitgewrongen en dan snel om het te omwikkelen lichaamsdeel wordt gewonden. Daaromheen komt dan de wollen inwikkeling, die de natte doek steeds volkomen moet bedekken.

Behalve deze beide bestanddeelen eener inpakking — natte en

droge doek — is dikwijls nog een derde noodig: een waterdichte tusschenlaag, die de

verdamping van de vochtige doek moet

verhinderen. In zulke gevallen wordt over de natte

doek nog een Fig. 806. Inwikkeling in het vochtige laken.

Fig. 805. Voorbereiding voor de geheele inpakking. (Over de wollen doek ligt het vochtige laken.)

Sluiten