Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 809.

Voltooide driekwartinpakking. (De wollen deken is omgeslagen.)

deel naar eigen bevinding te werk gaan en daardoor reeds veel nadeel hebben veroorzaakt.

De geheele inpakking (Fig. 807) is een zeer omstandige maatregel.

Zij wordt zoo¬

danig uitgevoerd, dat op het bed een groote wollen deken geheel wordt uitgespreid. Daarover komt een laken, dat te voren in koel

(niet koud) water gedoopt en goed uit¬

gewrongen wordt. Op deze doek gaat de zieke liggen, die beide armen boven het hoofd geslagen houdt. Dan wordt de eene helft van het laken onder de armen over het lichaam geslagen, de armen naar beneden gelegd en nu de andere helft van het laken over armen en schouders zoo gelegd, dat het geheele lichaam behalve hoofd en hals is ingewikkeld. Nu wordt de wollen deken van beide zijden tezamengeslagen, waarbij men vooral op het afsluiten van den hals goed acht moet geven. Opdat de gevoelige huid aan hals en kin niet door de wollen deken wordt gewreven, steekt men er een dun handdoekje tusschen. Aan de voeten legt men een paar warme kruiken.

De geheele inpakking' veroorzaakt in het begin een hevige huivering 1 van koude, die velen niet verdragen kunnen. Is de eerste schrik echter voorbij, dan ontwikkelt zich spoedig eene

\Trol flo ril rra

weiaaaige ^ig. gjo Rompinpakking I.

Sluiten