Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het water aan het lichaam warmte te onttrekken. Al naar de be¬

hoefte wordt de omslag ververscht. Daar dit in vele gevallen slechts

CF mpf mnpifp pn

Fig. 817. Buikcompres.

tot overlast van den zieke mogelijk is, zoo kan men zich ermede behelpen door een vochtige spons over de betr. plaats uit te persen, waardoor voor gelijkmatige afkoeling wordt gezorgd.

Omgekeerd wordt een sterke ver¬

hitting bereikt, als men eerst zeer heet water neemt en de daarin gedoopte omslagen snel met wol bedekt. Wil men eene sterke

transpiratie verwekken, dan legt men nog aan beide zijden van het lichaam zoomede aan het voeteinde met heet water gevulde kruiken.

Bij vele

menschen veroorzaken langer du-

De dokttr in huis

Fig. 818. Buikwikkel.

67

Sluiten