Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lamp verwarmde open pan met water

Een stoombad in huis kan men op tweeërlei manier nemen: of men gebruikt een stoombadapparaat, zooals dit in Fig. 830—831 is aan-

gegeven, of men richt het bad op de eenvoudigste wijze zelf in, door onder een rieten stoel een door een spiritus-

te zetten, hetwelk bij verhitting stoom ontwikkelt. Dan zet de badende zich op den stoel en wikkelt zich zoodanig in een grooten wollen doek, dat ook de stoel daarmede bedekt is en slechts het hoofd vrij blijft. Gedeeltelijke stoombaden worden op dezelfde wijze ingericht.

Fig 832. Fig

Geïmproviseerd volstoombad.

Stoombaden verwekken eene sterke transpiratie en worden meestal tegen rheumatische pijnen genomen. Voor het gebruik van volstoombaden zonder geneeskundig voorschrift moet ernstig worden gewaarschuwd. De uitbreiding der waterbehandeling heeft in wijde kringen de verkeerde gewoonte doen ontstaan om bij alle voorkomende

Fig. 834. Hooid- en halsstoombad.

Fig. böö. Armsloombad.

Sluiten