Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baden terwijl moeras- en modderbaden wel water bevatten,

doch slechts in geringe hoeveelheid. Een aparte groep vormen de

baden van bijzondere chemische samenstelling, waaronder de zout- (Sool-) en staalbaden de bekendste zijn. Onder ,,Sole" verstaat men een zouthoudend water, dat meer dan 3 % zout bevat. Hoe grooter het percentage is, deste krachtiger en werkzamer is het met zulk water toebereide bad. Voor zoutbaden wor¬

den natuurlijke zout- f..^ g3g Heeteluchtbad voor de schouders,

bronnen, waarvan er

een zeer groot aantal zijn, of kunstmatig gewonnen zouten, vooral het veel gebruikte Stassfurter zout, benut. De geconcentreerde zoute vloeistof, zooals deze in de zoutkeeten wordt gewonnen, is onder den naam moederloog bekend en dient als grondstof eveneens tot het vervaardigen van zoutbaden. Het zoutgehalte der afzonderlijke zouten kan tot 30 % bedragen. Zij worden overwegend bij scrofulose toegepast.

De staal- of ijzerbaden bevatten een ijzerzout en worden veel ter ondersteuning van bleekzuchtkuren gebruikt. Hunne waarde berust echter niet op het voorhanden zijn van het ijzer, doch op die van het koolzuur, dat de staalbronnen bijna zonder uitzondering in meer of minder groote hoeveelheden bevatten en een opwekkende werking op het organisme uitoefent. Een overgang van het ijzer in het lichaam

heeft niet plaats.

Zeer dikwijls worden de zwavelbaden aangewend, die zwavelwaterstof bevatten. Zij worden zoowel van natuurlijk zwavelbronwater als op kunstmatige wijze gemaakt en worden aangewend bij de verschillendste huidziekten, alsmede bij syphilis. Zwavelbaden zijn dooi hun reuk minder aangenaam. Bovendien wordt ieder blank metaal door den zwaveldamp zwart aangeslagen, zoodat geen blanke voorwerpen in het badvertrek mogen zijn.

In den laatsten tijd zijn koolzuurbaden zeer algemeen geworden

Sluiten