Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 840. Fangobehandeling. (Arm en been zijn met fango bedekt.)

De heeteluchtbaden worden het meest aangewend als ge deel tel ij ke baden bij chronische gewrichtsziekten, rheumatiek en sommige neural-

gien, vooral bij ischias (neuralgie der heupzenuwen). Zij worden met behulp van bijzondere apparaten van hout of ondoordringbaar zeildoek uitge¬

voerd. De afbeeldingen 838 en 839 geven een aanschouwelijke voorstelling dezer apparaten, waarvan de openingen dicht om het lichaam sluiten, om het ontsnappen der warmte te verhinderen. De warmtebron bestaat in een spiritus- of gastoestel, van waaruit een soort schoorsteen de heete lucht in de kast voert. Een soortgelijke werking hebben de moeras- en modderbaden, die bij alle chronische ontstekingen worden aanbevolen. Zeer dikwijls worden zij bij vrouwenziekten, die met ontstekingachtige

7 00

uitzweetingen en vergroeiingen gepaard gaan, toegepast, daar zij sterk opzuigend werken. Zij worden zoowel als vol- als gedeeltelijke baden genomen, hebben echter een zorgvuldige geneeskundige controle noodig, daar zij niet door iedereen verdragen worden en licht benauwdheid op het hart veroorzaken.

Eene bijzondere soort vormt de fango, een vulkanische modder uit Opper-Italië, die uitsluitend in den vorm van inpakkingen en omslagen op de wijze der papomslagen wordt gebruikt.

Zij wordt met heet water aangeroerd en om de zieke plaatsen ee-

841> smeerd (Fig. 840), die dan goed wor-

Het loopen in koud water, , 1111 t-\ 1 ■ .1

volgens Kneipp. den ingewikkeld. De werking dezer

Sluiten