Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fangoinpakkingen is zeer intensief en vooral bij spier- en gewrichtsziekten een beproefd middel.

Volle fcegiating Fi&- 813.

van voren.

Lucnt- en zonnebaden zijn de eenvoudigste Daden en voortrelieijke hulpmiddelen voor sterking van het lichaam en opwekking der evensfunctie. Toch moet ook hierbij voorzichtigheid in acht worden ;enomen. Vooral zonnebaden kunnen, als zij zonder geneeskundig "oorschrift te lang worden genomen, formeele verbrandingsverschijnelen te voorschijn roepen.

De beschrijving in dit hoofdstuk zou niet volledig zijn, wanneer lier niet nog eene der gevaarlijkste kwakzalverskuren werd vermeld, iet betreft de zoogenaamde klei kuur van pastor Felke, volgens velke alle kwalen, ook de ernstigste, met kleiomslagen worden behanleld. Zelfs open wonden worden, alle uitvindingen der moderne wetenchap, zelfs der bacteriologie ten spijt, aan deze methode onderworpen. 3e toepassing van deze kleikuur herinnert aan de donkerste tijden der niddeleeuwen. Men stelle zich voor, dat in vele gevallen de betreurensvaardige patienten van den geestelijken kwakzalver 's nachts naakt n leemgaten slapen, opdat zij behalve aan de werking van den leem iok nog aan die van het „aardmagnetisme" zijn blootgesteld. Er kan niet Iringend genoeg voor de practijken van dezen kwakzalver, waaraan reeds alrijke menschenlevens ten offer zijn gevallen, worden gewaarschuwd.

Fig. 842. van achteren

Sluiten