Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechter arm zakt en daarmede het laken vasthoudt. Nu wordt het laken in zijne geheele breedte zoo spoedig mogelijk zoo om het lichaam

geslagen, dat na het zakken van den linker arm ook de schouders medebedekt zijn. Tot slot wordt de bovenste .. rand door het insteken van de punt vastgemaakt, terwijl het onderste gedeelte tusschen de samengeperste beenen wordt vastgehouden. De geheele inwikkeling moet snel- plaats vinden.

Dan beweegt de af te wrijven persoon de handen energisch op*het laken heen en weer, de eene hand over de voorzijde, de andere over de achterzijde van den "voor hem

staande. Wordt inplaats daarvan met de platte handen op het laken geslagen, dan wordt uit het afwrijven een afslaan, hetgeen sterker op de huid werkt.

Wordt het laken spoedig warm en wil men een kfachtigen huidprikkel opwekken, dan maakt men de door het wrijven warm gewórden plaatsen van het laken weder een weinig nat, of men knijpt een groote spons over het lichaam uit. Nadat deze handeling voltooid is, wordt

het natte laken afgenomen, het droge laken omgelegd en nu daarmede -— niet erop -— de romp zeer energisch droog gewreven. Is dit geschied, dan worden armen en beenen bij-

Fig. 857. Strijkmassage van den rug.

Sluiten