Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder ter hand genomen en eveneens krachtig gewreven. Tot slot volgt een uur.'bedrust, opdat het lichaam uitrust en grondig warm

wordt. — Niet zelden blijft de verwarming trots al het wrijven uit. In zulke gevallen houdt men op, pakt den zieke in bed in, waarin men

een paar warme kruiken legt, en laat hem een heeten drank drinken. Ter voorkoming kan men hem voor de volgende afwrijving een warm bad laten nemen.

De temperatuur van het water mag in het begin nooit te koud zijn, daar dit te afschrikkend werkt. Men vangt het zekerst met 26° R aan en zakt dan geleidelijk y2 — i graad.

Fig. 858. Kneedmassage.

De weeke deelen worden opgeheven en in pijlrichting gekneed.

Waar geen bijzondere aanleiding tot grootere koude bestaat, blijft men op 21—20 graden staan; men kan echter, als het goed wordt verdragen, nog kouder water nemen. Echter moet nogmaals dringend tegen overdreven kuren gewaarschuwd worden.

De massage.

De massage (het woord is van Griekschen oorsprong en beteekent kneding) is wel het oudste geneesmiddel, dat er bestaat. In haar eenvoudigsten vorm werd en wordt het als gewone wrijving toegepast. Het inwrijven met de verschillende pijnstillende middelen is oorspronke-

Fig. 859.

Kneding van het been.

68*

Sluiten