Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 860. Bekloppen van den rug.

lijk ook niets anders dan massage, die voorzeker door de medicamenteuse toevoegingen zeer in hare werking wordt ondersteund.

Bij de systematische volgens de regelen der kunst uitgevoerde massage worden vier verschillende bewegingen toegepast: strijken, kneden, wrijven en kloppen (hakken). In den laatsten tijd is er als vijfde handgreep de zoogenaamde vibratie of trilling bijgekomen. De toepassing dezer verschillende handgrepen richt zich naar den aard van elk bijzonder geval. Gewoonlijk combineert men de enkele methoden door ze afwisselend te gebruiken, doch wordt overwegend het strijken aangewend.

Het is natuurlijk niet mogelijk hier de massage in hare verschil¬

lende vormen uitgebreid te bespreken, daar hier sprake is van zuiver technische handgrepen, die

practisch moeten wor¬

den aangeleerd, tene zuiver theoretische handleiding is niet alleen doelloos, doch zelfs schadelijk, daar zij zelfs bij de duidelijkste uiteenzettingen verkeerde voorstellingen opwekt, die bij het toepassen in de practijk tot misgrepen leiden. Wij willen derhalve slechts kort de gewichtigste punten bespreken.

Fig. 861. Bekloppen van den arm. opwekkende en

Sluiten