Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versterkende werking op het organisme hebben alle wijzen der massage gemeen. Vooral de bloed- en lymphcirculatie alsmede de spieren wor¬

den buitengewoon gunstig beinvloed. Hetzelfde geldt voor verslappingstoestanden der buikorganen.

Het strijken (Fig. 855 en 856) geschiedt zooda¬

nig, dat de richting van het strijken steeds van de oppervlakte naar het centrum loopt. Bij de ledematen masseert men dus van beneden naar boven. Dit voorschrift kan echter niet overal even eenvoudig worden opgevolgd. De rug wordt bijv. in de richting der pijlen, zooals Fig. 857 toont, gemasseerd, terwijl de buik kringvormig wordt gestreken, in dezelfde richting als de wij-

Fig. 862. Klopmassage.

De rechter hand hakt, de linker klopt. (Vergelijk text.)

zers der klok loopen (Fig. 864 en 865).

Om te masseeren wordt de huid eenigszins vettig gemaakt, waarvoor men het best paraffinezalf, abusievelijk witte vaseline genoemd, kiest. De werkelijke vaseline, evenals de lanoline, smeert te vet. In vele gevallen wordt, in plaats van vet, talk (speksteenpoeder) genomen, doch is het gebruik daarvan niet aan te bevelen. Het strijken moet voorzichtig en zacht

aanvangen en eersé langzamerhand wat

versterkt worden. De massage mag nooit zoo ruw worden uitgevoerd, dat zij pijn veroorzaakt

en reeds dij Fig. 863. Massage van het kruis.

Sluiten