Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iedere verontreiniging. Betreft het eene reeds verontreinigde wonde, dan moet men direct de hulp van een dokter of apotheek inroepen, zonder de gewonde plaats aan te raken, opdat het vuil, dat mogelijkerwijs nog niet in de wonde is gekomen, er niet eerst door de aanraking worde ingebracht. In ieder geval is het omwikkelen met een zuivere doek aan te bevelen. In geen geval mag men omslagen maken of de wonde wasschen met onzuiver water. Bloedt de wonde niet te sterk, dan laat men ze rustig eenige oogenblikken bloeden, omdat daarmede eventueel binnengedrongen infectiekiemen er uit gespoeld worden.

Is het eene zoodanige wonde, dat men geneeskundige hulp kan ontberen, dan moet men haar en de omgeving zuiveren — waartoe men echter zeer goed gewasschen handen en zorgvuldig schoongemaakte nagels moet hébben —- met gekookt water en maakt een antiseptisch verband met eene aluinoplossing. Men neemt daartoe eene oplossing van vijf deelen water op een deel aluin, bevochtigt daarmede een saamgevouwen stuk zuiver linnen, legt dit op de wonde, een stuk guttaperchapapier er over en omwikkelt het geheel met een zuiveren zwachtel. Of men neemt zoowel voor de zuivering als voor het verband absolute alcohol. Op deze wijze beveiligt men zich tegen kwade gevolgen.

Het is dringend aan te bevelen iedere wonde, zelfs de allerkleinste, op deze wijze te behandelen.

Bloedingen.

Aan iedere verwondincr is ppnp hlnpdincr ver¬

bonden. De bloedingen zijn echter zeer verschillend, al naar de soort en de grootte der door de verwonding getroffen aderen. De kleine bloedvaten der huid, de zoogenaamde haarvaten, veroorzaken slechts eene geringe bloeding, die spoedig vanzelf of bij eenvoudig samenpersen der gewonde plaats ophoudt.

Wordt een bloedader geopend (Fig. 876), dan vloeit het bloed in r gelijkmatige donkerroode stroomen. Wordt echter een slagader (Fig. 877) verwond, dan spuit het bloed er in een krachtige straal uit, hetgeen zich stootsgewijze her-

Fig. S77. Bloedende slagader (arterie).

«;> *

Fig. 876.

Bloedende ader (bloedader).

Sluiten