Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc elastfeke omsnoering (Fig. 881) geschiedt met een gummiband of een gummislang. Eene enkele omwikkeling is echter niet vol¬

doende, doch de band moet er meermalen worden omgelegd en daarbij sterk uitgerekt worden. Is de omsnoering goed aangelegd, dan staakt het bloeden direct. Bloedt het echter daarna sterker, dan doet men beter de omsnoering weder los te maken, omdat het meerdere bloeden bewijst, dat de juiste ader door den druk niet

getroffen is.

Overigens moet men de elastieke omsnoering eerst dan toepassen, wanneer de reeds aangegeven

rig. bbi. tiet aanleggen eener eiasusHs umsuuering. methoden hooghouden vingerdruk en drukverband zonder resultaat blijven. Want eene te vaste omsnoering leidt bij langeren duur niet zelden tot verlammingen en afsterving van het afgebonden lid met overgang in koud vuur. Bovendien ontstaan steeds spoedig na dc omsnoering zeer hevige pijnen in het betreffende lid.

Bij aderbloedingen, die het meest in den vorm der bekende aderspatbloedingen aan het been voorkomen, mag in tegenstelling met de slagaderbloedingen eeen druk boven de bloedende plaats worden uitgeoefend. Daardoor komt het, dat een kousenband een aderspatbloeding versterkt, omdat het naar het hart terugstroomende bloed door de omsnoering in zijnen loop gestremd wordt en deste ruimer uit de opengesprongen aderspat vloeit. Daarom moet voor het verwijderen van iedere beklemming worden gezorgd, het been wordt omhoog gehouden en een goed zittend zwachtelverband aangelegd.

Het is dikwijls verbazingwekkend, hoe trots alle hygiënische voorlichtingen aan verkeerde gewoonten, die men reeds lang de wereld uit zou wanen, wordt vastgehouden. Zoo komt het nog heden niet zelden voor, dat op bloedende wonden spinrag gelegd wordt, dat met alle mogelijke stof en vuil uit verborgen hoeken bedekt, licht de zwaarste bloedvérgiftiging kan veroorzaken. Derhalve moet dringend voor deze wijze van bloedstelpen worden gewaarschuwd.

Niet minder ongeschikt is het instoppen van ijzerchloridewatten in den volksmond gele watten genoemd - in bloedende wonden. Het bloeden houdt wel is waar op, maar ook hier dreigt het gevaar van infectie.

Sluiten