Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij o„ogverwondingen door kalk, zooals dikwijls voorkomt, moet liet oog direct met zeer veel water worden uitgespoeld. (Het onderste Doglid wordt naar beneden getrokken en het water er dan ingedruppeld.)

Verdrinken.

De dood door verdrinking bedreigt natuurlijk voornamelijk personen, die niet kunnen zwemmen. Niettemin kon het getal der drenkelingen veel geringer zijn, wanneer de meeste menschen in hun doodsangst juist niet die bewegingen maakten, die tot hun ondergang leiden.

Het menschelijk lichaam is door zijn luchthoudende organen flong en darm) iets lichter dan water en kan zich derhalve bij juiste liouding eenigen tijd boven water houden. Fig. 902 toont deze juiste houding, waarbij het lichaam horizontaal ligt, de armen naar achteren zijn uitgestrekt en gezicht en 'mond zich boven water bevinden.

De witte plek verklaart dit feit: de hoeveelheid lucht houdt het lichaam in evenwicht. Zoodra de armen echter uit het water worden opgeheven, verschuift de lucht, het evenwicht gaat verloren en de mond zinkt onmiddellijk onder de oppervlakte' van het water (Fig. 903).

Een andere manier om zich eenigen tijd boven water te houden, is het zoogenaamde watertrappen (Fig. 904). Houdt men namelijk de armen tegen het lichaam, dan wordt de onderste helft van het lichaam zwaarder en het lichaam verkrijgt eene schuine houding. -Om aan het gevaar van deze houding te ontkomen, moet het hoofd zoo ver naar achteren gebogen worden, dat het gezicht boven water blijft, en handen en voeten moeten lichte bewegingen maken.

Het beste is de eerst aangegeven houding, die nog daardoor ondersteund wordt, dat zoo diep mogelijk ingeademd en slechts kort uitgeademd wordt. Op deze wijze kunnen drenkelingen veel gemakkelijker worden gered, daar zij niet reeds zinken voor er hulp opdaagt,

— vooropgesteld, dat deze niet te lang op zich laat wachten.

Aan de redding van een drenkeling

o

is voor den Fig. 902- fiiste houding in het water.

De witte plek duidt de lucht aan, die zich in longen en ingewanden

redder bevindt en het zwemmen mogelijk maakt. -

Sluiten