Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 910. Kunstmatige ademhaling: I. Inademing.

gat door kitteling te prikkelen, terwijl men met een natten doek krachtig op de borst slaat. Blijven deze pogingen vruchteloos, dan begint

men onmid-

13

dellijk met de kunstmatige ademhaling, die ten doel heeft de borstkas afwisselend samen te persen en uit te zetten.

De beschrijving der volgende handeling is geba¬

seerd op de methode van Sylvester. Zij heeft het voordeel door één persoon te kunnen worden uitgevoerd, wanneer er geen verdere hulp bij de hand is.

Het levenlooze lichaam wordt plat op den rug gelegd en het bovenlichaam door een onder de schouders geschoven samengevouwen klee-

dingstuk iets hooger gelegd. Dan gaat de helper aan het hoofdeinde staan, vat beide armen boven de ellebogen (Fig. 910), heft ze zacht tot boven het hoofd op en houdt ze gedurende eenige seconden vast. Dan laat men de armen op dezelfde wijze weder zakken en drukt ze vast, doch zonder geweld, tegen de borstkas aan, eveneens gedurende

. eenige secon¬

den (Fig. 911).

Deze bewegingen beteekenen in- en uitademing en worden ongeveer 15 maal per minuut uitgevoerd. Dikwijls duurt het trots ingespannen arbeid uren,

Fig. 911. Kunstmatige ademhaling: n. Uitademing. alvorens de

Sluiten