Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste ademhaling volgt, niettemin mag men den moed niet opgeven.

Deze zeer inspannende arbeid, wordt beduidend verlicht, wanneer

Fig. 912. Kunstmatige ademhaling.

men den verongelukte op een tafel kan leggen, waarvan het eene einde doelmatig wordt verhoogd, om naar de hersenen meer bloed toe te

voeren (Fig. 912).

Van groot gewicht is de in denlaatsten

tijd steeds meer in zwang gekomen ondersteuning door inademing van zuurstof. Waar dit hulpmiddel ten dienste staat, mag de toepassing niet verzuimd worden.

Zoodra de eerste zelfstandige ademhaling weder wordt gedaan, houdt men met de kunstmatige ademhaling op, daar zij haar doel bereikt heeft. Daarvoor moet nu de werking van het hart worden opgewekt, ten einde den bloedsomloop en daarmede de verwarming van het

lichaam weder te herstellen. Dit geschiedt zoodanig,

O'

dat men met den duimbal van de

rechterhand krachtige en snelle slagen tegen de hartstreek toebrengt. Dan wordt het geheele lichaam in droge dekens gehuld en 70*

Fig. 913. Halpverleening bij het zakken door het ijs.

Sluiten