Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ligt niet op den weg van dit werk om eene uitvoerige verbandleer te beschrijven, —wel echter zullen ten minste de gewichtigste ver-

Fig. 925. Doekverband om de lies.

Fig. 926. Geknoopt doek-

verband om de lies. De beide einden worden om elkander gewonden.

Fig. 927. Slingerverband. De driehoekige doek wordt op de gestippelde lijn van beide zijden ingesneden. Men verkrijgt daardoor 6 punten, waarmede men het zoogenaamde slingerverband maakt.

Fig. 930. ~ Kinverband.

Fig. 928. Doekverband voor' het hoofd.

-i ig. ijc.it. i^uenvei-

band voor het hoofd.

Fig. 931. Driehoekig hoofddoek.

Fig. 932. Fig. 933.

Groot vierhoekig hoofddoek. Hoofdverbanden.

banden, voor zoover zij met eenvoudige middelen kunnen worden aangelegd, in beeld worden gebracht.

Sluiten