Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat bij ricinusolie na gedane werking verstopping volgt, zoodat den volgenden dag een zacht purgeermiddel (purgeertabletten) noodig is. Voor voortgezet gebruik deugt ricinusolie niet.

Aloë is een zoogenaamd drastisch purgeermiddel, daar het in groote dosis bij de purgeerende werking hevige koliekachtige pijnen veroorzaakt. Zij stamt af van eene tot de leliegewassen behoorende plant met dikke, lederachtige bladeren (plaat 44), welker dik gekookte sap het geneesmiddel vormt.

Aloë wordt gewoonlijk in den vorm van pillen gebruikt en is in kleine hoeveelheden een ongevaarlijk middel, dat eerst na 6—10 uren werkt. Door hare drastische gesteldheid verwekt het een sterke bloedsaandrang naar de onderlijfsorganen. Om deze reden is het ongeschikt, niet alleen bij sterk ontwikkelde aambeien, doch voornamelijk bij zwangerschap, omdat de bloedsovervulling der baarmoeder abortus tengevolge kan hebben.

Middelen tegen wormen: Wormvaren, pompoenpitten, zedoar- of wormzaad.

Uit den wortelstok van het varenkruid (plaat 44) wordt het bekende lintwormmiddel bereid. De wortel wordt of gedroogd en tot poeder gemalen, of hij wordt afgetrokken. De smaak van het middel is bijzonder afschuwelijk, zoodat het meestal in gelatine-capsules wordt ingenomen. Bijna op iedere lintwormkuur volgt een maag- en darmcatarrh, die het lichaam zeer verzwakt. Niet zelden komen er vergiftigingsverschijnselen bij, vooral als de lintwormkuur te dikwijls herhaald wordt (vergel. „Lintwormen").

Een varenwortelkuur zonder vakkundige aanwijzingen moet dringend worden afgeraden. Daarentegen bewijst eene systematische kuur met pompoenpitten dikwijls uitstekende diensten, te meer daar deze zonder gevaar meermalen bij korte tusschenpoozen herhaald kan worden. Men neemt daartoe 100 gram gedroogde pitten, die men als amandelen met heet water begiet, de schil er af haalt en fijn hakt. Het geheel wordt met wat honing of jan: 's morgens op de nuchtere maag genomen, en eenige uren daarna twee eetlepels ricinusolie. Dit middel bewerkt eene geleidelijke uitdrijving van den lintworm, zonder het lichaam te verzwakken.

Worm-ofzedoarzaad wordt bij spoelwormen en maden toegepast. Het komt uit Aziatisch-Rusland en bestaat, ondanks zijn naam, niet uit zaadkorrels, doch uit de bloesemknoppen eener soort bijvoet. Het eigenlijke werkdadige bestanddeel is de santonine, die dan ook het gebruik van wormzaad bijna geheel verdrongen heeft. Zij wordt in den

/

Sluiten