Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamille en pepermunt werken eveneens pijnstillend bij darmkolieken. Zij worden als thee gezet, waarvoor al naar behoefte I—2 theelepels worden genomen.

Zweetbevorderend: lindebloesem, vlier, kamille, pepermunt.

De lindebloesem (plaat 44) vormt als thee een voortreffelijk middel om te zweeten. 2—3 Theelepels geven een sterk aftreksel, dat eenigszins zoet gemaakt en zoo heet mogelijk gedronken wordt. In verbinding met eene rompinpakking verwekt het een sterk uitbreken van zweet, hetgeen bij verkoudheid dikwijls de ziekte in den kiem verstikt.

Voor vlier, kamille en pepermunt geldt hetzelfde.

Pisdrijvend: jeneverbessen, beurskruid, peterselie, boo•nenschillen, paardestaart.

Bij een groot aantal ziekten, die gepaard gaan met een ophooping van vocht in het lichaam, is een onttrekking van het water van het 'grootste gewicht. Daar echter juist in zulke gevallen de nieren, die de uitscheiding der vloeistof moeten bewerkstelligen, zeer zwak werken, hebben zij eene opwekking door middel van pisdrijvende stoffen noodig. Wanneer heden ten dage voor dit doel ook meestal chemische medicamenten worden gebruikt, dan komt toch aan de plantaardige geneesmiddelen altijd nog een zekere beteekenis toe.

De jeneverbes (plaat 45) groeit in Midden- en Noord-Europa en wordt zeer veel gebruikt. Bij het verbranden geeft de plant een aangenamen reuk, zoodat zij dikwijls bij het vleeschrooken wordt gebruikt. De blauwzwarte bessen leveren een thee, die de werking der nieren opwekt en daardoor pisdrijvend werkt. * Al naar behoefte neemt men 1—2 theelepels bessen voor een kopje.

Het beurskruid (plaat 45) levert door zijne bladeren het materiaal voor een pisdrijvende thee, 1 theelepel op een kopje gerekend.

Peterselie behoort reeds tot de krachtigste nierkruiden en kan bij ondoelmatig gebruik eene sterke prikkeling der nieren veroorzaken. Wordt eveneens in den vorm van thee ingenomen.

Boonenschillen bewerken eene rijkelijke urineuitscheiding en worden eveneens als thee gebruikt. Men neemt 1 eetlepel voor 1 kopje, doet echter goed het aftreksel met de schillen nog eenigen tijd te laten staan en het dan eerst af te gieten.

De paardestaart (plaat 45), als stengelhalm een wijdverbrei'de plant, die bijna overal te vinden is. Door Kneipp is zij beroemd geworden, hetgeen zij echter niet verdient. Als pisdrijvend middel kan het zware nierprikkelingen verwekken, zoodat men ze beter niet gebruikt. Bovendien werkt het prikkelend op maag en darmen.

Als sooelmiddel bii vloeiingen uit de eeslachtsdeelen heeft het

Sluiten