Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looizuur en aetherische olie. Daardoor werkt de hieruit bereide thee samentrekkend op ontstoken slijmvliezen en verkrijgt zij haar aromatischen smaak.

Voor uitwendig gebruik: arnica, lijnzaad.

De arnicabloesem (plaat 45), ook nieskruid genoemd, wordt als aftreksel of in spiritus opgelost als arnicatinctuur, met water verdund, voor omslagen bij kwetsuren, alsmede als verbandvloeistof bij brandwonden gebruikt. De toepassing bij andere wonden moet beslist worden afgeraden, daar arnica geen desinfectiemiddel is.

Lijnzaad (plaat 45) is het zaad van het blauw bloeiende vlas. De zaadkorrels zijn zeer rijk aan vet en leveren de lijnolie, bovendien bevatten zij eene slijmige zelfstandigheid. Fijngestampt of gemalen (lijnzaadmeel) worden zij vóór warme omslagen gebruikt, doch men kan hiervoor ook een afkooksel van het zaad nemen. Lijnolie dient dikwijls voor lavementen.

Vergiftige n geneeskundige planten.

In de onuitputtelijke hoeveelheid der plantenwereld bestaat eene reeks planten, die voor den mensch van veel beteekenis zijn, omdat zij hem e\ enveel nut als nadeel kunnen brengen. Bij vele vereenigen zich zelfs deze beide eigenschappen, doordat zij bij kleine hoeveelheden genezing, bij groote echter ziekte en den dood veroorzaken.

Gemiddeld komen vergiftigingen door vergiftige planten niet al te dikwijls voor. Bijna altijd verleidt hun meestal zeer prachtig voorkomen, vooral dat der vergiftige bessen, tot het gebruik ervan, - eene verleiding, waaraan juist kinderen geen weerstand kunnen bieden. Het is derhalve van groot gewicht te weten, hoe deze planten er uitzien, en vooral Je in veld en bosch ronddolende jeugd daarmede vertrouwd te maken.

Het roode vingerhoedskruid (Digitalis purpurea, plaat 46) komt in bijna alle bosschen van Europa voor en bevat in al zijne onderdeelen ?en vergiftige stof, die echter het beste en werkzaamste middel tegen hartkwalen is, dat wij bezitten. Digitalis verhoogt den bloeddruk, /erbetert de hartswerking en wekt de nierwerkzaamheid op (vergelijk: /ergiftigingen).

De wolfskers (Atropa belladonna, plaat 46) komt in de boschrijke bergstreken van bijna geheel Europa voor. Zij bevat in hare bladeren, ooral echter in hare op zwarte kersen gelijkende bessen, een der geaarlijkste vergiften, de atropine. Omtrent de vergiftigingsverschijnelen door wolfskers zie „Vergiftigingen". Het meest worden kinderen iet slachtoffer dezer vergiftiging.

Het bilzenkruid (Hyoscyamus niger, plaat 46) wordt veel gevonden

Sluiten