Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast de bovengenoemde middelen probeere men door het opnemen en behoedzaam op den rug te kloppen de darmgassen te verdrijven. Kleine kinderen kan men met den buik op de platte hand leggen, die de buikbekleedselen licht indrukt en daardoor de gassen tot ontwijking brengt. Wanneer het zooals in den regel het geval is, een slechte ontlasting heeft, dan zet men het op den rug en met de billen omhoog liggende kind een warm lavement van zeepwater, kamillethee of iets dergelijks (28° R of 350 C) of geeft het met den irrigator eene zoogenaamde inspuiting. 5^3

Bloedvormende middelen.

Deze zijn, bij inwendig gebruik, niet in staat om onmiddellijk in bloed over te gaan, doch geven daartoe slechts de opwekking, wanneer het lichaam tegelijk geschikte voedingsstoffen tot zich neemt. Wat is dus het eerste vereisrhte van iedere behandeling met bloedvormende middelen ? Dit, dat men maandenlang het lichaam verteerbare en voedzame stoffen aanbiedt, dat men den meestal zeer geringen eetlust van den zieke opwekt door hem beweging en matige werking der spieren voor te schrijven, zoodat men het lichaam in staat stelt om nieuw bloed te vormen.

Bloedstillende middelen.

Eene reeks bloedingen geven het lichaam verlichting en moeten alleen worden gestild, wanneer zij niet tot staan komen, b. v. menstruatie-bloedingen, de gouden ader (aambeien), neusbloedingen, die dikwijls van het hoofd afleiden.

Het voornaamste middel tegen verbloedingen is rust; is er sprake van een long- of maagbloeding, bloeding uit een dijbeenverzwering, dan is het onverstandig „van het eene hulpmiddel op het andere te springen". De meeste bloedingen komen tot stilstand, wanneer men den zieke resp. den gewonde doelmatig neerlegt (bij bloedingen der ledematen, deze hooger leggen). ^

Blaas-, aambeien-, long-, maag-, neus-, onderlijfsbloeding (zie deze). Bloedvernieuwingskuren, bloedzuiveringskuren.

Het menschelijk lichaam is geen retort, welker inhoud men langs mechanischen of chemischen weg door het wegnemen van onreine en het bijvoegen van passende middelen kan zuiveren of vernieuwen. Eene bloedvernieuwing kan slechts door longen, huid en nieren plaats

Sluiten