Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Borstkruiden en borstpoeder.

Borstkruiden: i deel altheawortel, 2 deelen altheakruid, V2 deel zoethoutwortel, worden vermengd. Verdere borstkruiden: anijs, maluwe cn wolbloem, van ieder 30 gr., hijssop en venushaar, van ieder 8 gr., spitsweegbree, hoefblad, brandnetel en zoethout, van ieder 10 gr., 120 gr. altheawortel, alles klein gesneden, of 10 gr. altheabladeren, 5 gr. altheawortel, 5 gr. zoethout, 10 gr. meloenzuur, 5 gr. maluwebloesem, fijngehakt en vermengd. Ook honig kan men er aan toevoegen. Of borstkruiden volgens Dr. Bergmann: brandnetel, melkkruid, hoefblad, Yslandsch mos, zoethout, watervenkelzaad, anijs, gewoon venkelzaad.

Borstpoeder

is een mengsel van 6 deelen suiker, 2 deelen sennebladeren, 2 deelen zoethout, 1 deel venkel en 1 deel gezuiverde zwavel, alles goed fijngemaakt.

Stoppende middelen tegen diarrhee.

Diarrhee is dikwijls een heilzaam streven der natuur, om b. v. bij diëetfouten, het tot zich neiyien van vreemdsoortige stoffen, het lichaam van de schadelijke bestanddeelen te ontlasten, ziekteverwekkende afgewerkte stoffen te verwijderen, of in het lichaam gevormde vergiften (zelfvergiftiging, autointoxicatie) af te scheiden of bij corpulentie en het voorkomen daarvan het evenwicht tusschen toe- en afneming te behouden, en de door toeneming ontstaande stoornissen te verminderen. Zulke diarrheeën zijn de uitdrukking van geheimzinnige, gestadig in het organisme plaats hebbende evenwichts- en afweerprocessen, die, wanneer zij aan zichzelf zijn overgelaten, voor het geheel slechts nuttig zijn of de genezing beduidend bevorderen, derhalve niet door maatregelen van ieeken mogen worden gestoord. Nemen echter deze diarrheeën teveel in omvang toe, vooral bij intrede van braken, hoesten, ongemakken in maag en darm, benadeelen zij andere functiën, veroorzaken zij storingen in andere, voor het leven gewichtige organen, dan moeten zulke verschijnselen worden tegengegaan en hunne afwijkingen tot het normale worden teruggebracht.

Het beste en eenvoudigste middel ter bestrijding van diarrhee is vasten. Wordt van boven niets ingevoerd, dan kan er ook van onderen niets afgaan en juist de zomerdiarrheeën, die onder den invloed der groote hitte, na het gebruik van onrijp fruit, onzuiver water, komkommersla en dergelijke stoffen ontstaan, worden door het vasten beslist tot staan gebracht. Wanneer door aanhoudend vasten de krachten

Sluiten