Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoon geleden. Door het meer en meer toenemend verbruik van bloem om te bakken, door het aan de menschelijke voeding onttrekken van het buitenste deel van het koren (zemelen), die het grootste gedeelte der voedingszouten bevatten, en het steeds verder toenemende gebruik van suiker, die slechts het chemisch reine koolhydraat van de suikerbiet resp. het suikerriet vertegenwoordigt, doch niet tevens het natuurlijke gehalte aan mineralestoffen omvat, zijn kunstmatig toestanden geschapen, waarvan de gevolgen naar alle waarschijnlijkheid in gebrekkige ontwikkeling der beenderen (rachitis), slechte ontwikkeling en vroegtijdig verval der tanden, dikwijls echter ook zeer algemeen door ongunstigen invloed op de spijsvertering, de hoedanigheid van het bloed, den opbouw der cellen en de ontwikkeling der zenuwen tot uiting komen.

Wij zijn eerst kort tot de wetenschap gekomen, dat de natuurlijke mineralestoffen der voedingsmiddelen niet alleen voor den opbouw van het beenderstelsel en _der tanden van het grootste gewicht zijn, doch ook strikt noodzakelijk zijn als bemiddelaars voor de vorming der celkernen en voor den opbouw der zenuw- en hersensubstantie, alsmede voor de neutraliseering en afscheiding van vergiftige stofwisselingsproducten enz. Bij verkeerde keuze onzer voedingsmiddelen en in de eerste plaats bij uitsluitend gebruik van bovengenoemde aan voedingszouten arme voedingsmiddelen kunnen groote gevaren voor het organisme ontstaan, vooral met betrekking tot de samenstelling van het bloed, en is het daarom van groot gewicht om in zekeren zin voor compensatie een voedingsmiddel te kunnen vervaardigen, dat van een aan mineralen bijzonder rijke grondstof uitgaat.

Het als Materna aangeduide natuurlijke versterkende middel, dat uitsluitend van deze edele grondstof wordt vervaardigd, heeft als droge stof ongeveer 5 % natuurlijke mineralen, waarvan twee derden phosphorverbindingen zijn. Het gehalte aan phosphorverbindingen van plantaardigen oorsprong is dus buitengewoon hoog, en er zal wel geen ander natuurlijk voedingspreparaat met een dergelijk hoog gehalte in den handel zijn. ^

Zenuwmiddelen, zenuwverdoovende en zenuwversterkende middelen.

Hiervoor geldt hetzelfde, als hetgeen bij de bespreking der voedingsmiddelen is gezegd. Bijna alle zenuwmiddelen zijn een tweesnijdend zwaard, omdat zij in kleine hoeveelheden opwekkend en versterkend op de zenuwen werken, terwijl zij daarentegen, uit gewoonte en te veel gebruikt, licht schaden. Zelfs de middelen, die door hun veelvuldigmisbruik door vele menschen worden verworpen, komen bij matig ge-

Sluiten