Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middel. Als volksmiddel nemen velen met goed gevolg een of meer appels, een kopje koude valeriaanthee, voor het naar bed gaan. Anderen houden voor dit doel wat beschuit, een glas water, suikerwater, een bruispoeder, een of meer eetlepels zuivere bijenhonig (z. d.) gereed, om zich, als zij ontwaken, daardoor weder op den slaap voor te bereiden. Ook het gebruik van melkzuur is aan te bevelen, van de veronderstelling uitgaande, dat bij de vermoeidheid melkzure stoffen worden gevormd, die vervangen moeten worden. Inderdaad verwekt dit middel, reeds in den vorm van een of twee bordjes zoogenaamde dikke melk, 's avonds gebruikt, bij sommige slecht slapende personen een aanhoudenden slaap. Nicotine, een pijp tabak of een sigaar is voor velen een geliefd slaapmiddel en kan bij ongewone, zelfs bij slapeloosheid tengevolge van pijnlijke toestanden, b. v. kiespijn, onmiddellijk helpen.

Veelal wordt alcohol als slaapmiddel gebruikt. Degenen, die gewend zijn, zich door eene geringe hoeveelheid bier of andere geestrijke dranken in slaap te drinken, kunnen gerust bij hunne gewoonte, zonder nadeel voor hunne gezondheid, blijven. Alleen moeten zij er voor zorgen, dat de kleine hoeveelheden niet allengs grooter worden, daar alsdan in plaats van het gewenschte gevolg nadeelen niet uitblijven. Hiertoe behoort ook het vooral in Engeland gebruikelijke volksmiddel: het liggen met het hoofd op een met hop gevuld kussen. Voor degenen, die het denken, de bezigheid aan groote plannen, de speculatiezucht, ook in den slaap niet met rust laat, bewijst het boeien der opmerkzaamheid nu en dan zeer goede diensten, wanneer het gelukt door afleiding der uitwendige zinnen de inwendige van hunne banden bevrijden, het gedachtenspel te ontvlieden, waarin men zich verdiept heeft. Hiertoe behoort Gardner's methode: het vestigen der opmerkzaamheid op het ademen, op het inhalen der lucht van den neus tot in de longen, van daar weder er uit, terwijl men alle andere gedachten laat varen. Op soortgelijke wijze werkt het tellen van i —100 en omgekeerd, mechanisch opzeggen van gedichten, het stomme neuriën van melodieën, het gehoor richten op een gelijkmatig, niet sterk geluid, b. v. het tikken van een horloge, de gedachte aan het murmelen van een beek, het zoemen deibijen, de beweging van een boot, het golven van een korenveld, het wapperen van een vlag, het vallen van regendruppels, enz.

De leer der suggestie en hypnose doet ons nieuwe en goede slaapmiddelelf aan de hand. Iedereen zal reeds bij zichzelf hebben waargenomen, dat hij zich toornig, vergenoegd, vriendelijk kan voordoen, indien hij de betreffende bewegingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen maakt. Men moet dus probeeren van het uitwendige op het inwendige te werken, men doet, alsof men het'slapen nabootst! Men neemt eene

De dokter in huis

Sluiten