Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is een bekend feit, dat wij ook met behulp van eenige goede huismiddelen het zweeten kunnen bevorderen. In 't bijzonder dient daartoe lindebloesem- en vlierthee. Gewoonlijk wordt lindebloesem als zweetafdrijvend huismiddel gebruikt. Men mag de theebladeren echter niet te lang in kokend water laten trekken, omdat de thee daardoor aan smaak, kleur en werking verliest. Veeleer moet het trekken der thee snel plaats vinden en de gereed zijnde thee eene lichtgele kleur hebben.

Wie wel eens door het Suezkanaal is gevaren, zal boven aan de steile berghellingen kleine zwarte punten hebben kunnen bemerken. Dit zijn hutten, waarin in het zand Arabieren „zweeten". Installatie's om te zweeten voor huishoudelijk gebruik zijn er in menigte. De eenvoudigste is het bedstoombad, dan volgen droge inpakking, vochtige omwikkeling, het kaststoombad, de opvouwbare zweetapparaten van Moosdorf & Hochhausler, het zandbad, het Romeinsch-Iersche, Russische zweetbad, het zonnebad, het electrische gloeilichtbad, en nog vele andere.

Verstoppende middelen, tegen diarrhee (z. d.). Winddrijvende, gasverdrijvende middelen (z. d.).

CM

W ondgeneesmiddelen.

Bij eene wond treedt gewoonlijk de bloedstelping (z. d.) in werking. Voorts is het een gebiedende taak, de wonden niet door aanraking met de vingers te verontreinigen. Is eene wond niet te zeer verontreinigd, dan bedekt men deze eenvoudig met een droog, zuiver verband, b. v. met een heel schoonen, goed gewasschen hand- of zakdoek, dien men uit elkander haalt en op de wond legt. Hechtpleister, sponsen, ongewasschen linnen, pluksel of zelfs spinnewebben (!) moet men vermijden. Is de wond zeer door zand, stof of straatvuil verontreinigd, dan spoelt of wascht men haar uit met een schoonen, frisch gewasschen zakdoek of handdoek in zuiver, liefst kort tevoren gekookt water. In geval van nood kan ook stroomend of' pompwater worden gebruikt. Kan men het water niet koken, dan is eene toevoeging van boorzuur aan te bevelen, ongeveer een theelepel op een glas water, doch dit komt er niet zoo nauwkeurig op aan, omdat ook in warm water niet meer dan 3 % van het boorzuur oplost; in plaats van boorzuuroplossing kan ook eene oplossing van loodwater (i theelepel loodazijnzuur op een

Sluiten