Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diarrhee ten gevolge heeft, moet zij dagelijks voor den volgenden dag opnieuw worden gereed gemaakt. De thee wordt in den loop van den dag in kleine porties van 150 tot 200 gram gedronken. Toepassing bij jicht, rheumatiek, graveel en blaassteenen. Bij suikerziekte wordt dagelijks ongeveer een liter thee, uit 30 tot 50 gram schillen bereid, gedronken. Ook in de zwaarste gevallen verdwijnt, met zeldzame uitzonderingen, door het gebruik van boonenschillenthee de suiker na ongeveer drie weken op zeer geringe sporen meestal geheel. Daarbij diabetiker- (suikerurinevloed) diëet. De thee moet regelmatig worden gedronken, ofschoon later een zwakker aftreksel (15—20 gram op V2—s/4

liter) voldoende is. _

Bij nierontsteking, chronische nierziekte, nierbloeding, ziekte van het nierbekken, van de urineleiders en de urineblaas, alsmede bij waterzucht, ook tengevolge van hartkwalen, moet dagelijks % tot 1 liter thee, uit 30—40—50 gram schillen, worden gedronken. In enkele gevallen van waterzucht worden reeds na weinige dagen kolossale hoeveelheden urine geloosd; in andere gevallen, wanneer eene nier- of hartziekte reeds lang bestonden, of de kracht van het hart reeds erg verminderd is, duurt het tot drie weken, voordat het afnemen van het water

duidelijk bemerkbaar is.

Wanneer wegens walging, braken, bewusteloosheid of krampaanvallen bij uraemische toestanden het drinken onmogelijk is, wordt de toebereide boonenschillenthee onder toevoeging van I % keukenzout in porties van 250 tot 300 gram, al naar behoefte om de 2—4 uren herhaald, door middel van den irrigator aan het lichaam toegevoerd. Dit werkt op deze wijze 'zeer heilzaam, want reeds na 12—18 uren begint

eene vermeerderde urineafscheiding.

Honing. Een der beste, nog lang niet voldoende gewaardeerd huisen geneesmiddel, dat in onze huisapotheek nooit mag ontbreken, is de honing. Leven werkt op leven, kracht werkt op kracht! Dat maakt ons de wonderbare werking van den honing verklaarbaar. Voedingswaarde en geneeskracht bevinden zich intusschen alleen in den zuiveren bijenhoning, die door de bijen (apis mellifera) toebereid en dooi den imker gewonnen, bewaard en behandeld wordt. Het grootste gedeelte van den in den handel komenden honing is vervalscht. De natuur lijke onvervalschte bijenhoning werkt voedzaam, aseptisch, d. w. z hij voorkomt de vorming van bacteriën, ook antiseptisch, d. w. z. hi vernietigt eventueel aanwezige woekeringen, en werkt voorts verzach tend, ettering bevorderend, oplossend, pijnstillend, maagversterkend afvoerend op alle overtollige vochten, bevordert de spijsvertering, ge neest en versterkt borst, zenuwen en longen.

Sluiten